English  |  简体中文

专注矿热炉烟气治理20年

专业为您定制“除尘、脱硫脱硝、污水处理、设备运维、副产物处置”一体化解决方案

  职位:环保资料员                                     人数:5人          工作地点:四川                                          详情>>
  职位:质量员                                      人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:环保商务经理                                 人数:5人          工作地点:四川                                          详情>>
  职位:除尘、脱硫、脱硝工艺工程                     人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:非标设备设计工程师                       人数:5人          工作地点:四川                                         详情>>
  职位:采购员                                     人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:施工员(环保工程 )                          人数:5人          工作地点:四川                                         详情>>
  职位:环保工程项目经理                                  人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:环保设备调试专工                          人数:5人          工作地点:四川                                          详情>>
  职位:绘图、设计员                                         人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:脱硫脱硝调试工程师                       人数:5人          工作地点:四川                                         详情>>
  职位:脱硫脱硝技术工程师                       人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:项目安全员                                    人数:5人          工作地点:四川                                         详情>>
  职位:安全员                                                   人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:环保技术工程师                             人数:5人          工作地点:四川                                         详情>>
  职位:工程项目经理                                人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>

  职位:微硅粉销售经理                                人数:5人          工作地点:四川                                         详情>>
  职位:环保销售经理                                        人数:5人          工作地点:四川                                                  详情>>
      招聘职位                                                                                      招聘人数                                                    工作地点                                                                        查看
XML 地图 | Sitemap 地图

欧洲杯买球哪里买